NLMS is de website van Erwin P. van Beveren. De informatie op deze website is naar mijn beste weten correct, maar ik kan niet garanderen dat er onjuistheden aanwezig zijn. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en aanvaardt ik geen aansprakelijkheid voor schade die eventueel door deze informatie kan ontstaan. Een gedeelte van de informatie op deze website komt van andere personen, welke mij daar voor toestemming hebben verleend. Op deze informatie kan copyright aanwezig zijn en dit is uitdrukkelijk vermeld. Deze website is mijn persoonlijke hobby.

 

 

NLMS is the website of Erwin P. van Beveren. I have made every effort to the information on this website to be as accurate as possible, but no warranty or fitness is implied. The information on this website is provided "as is" and I have neither liability nor responsibility to any person or entity with respect to any loss or damages arising from the information contained in this website. Parts of the information contained on this website comes from other persons with their permission. This information can carry copyright and this is mentioned. This website is my personal hobby.

 

 


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 15 July 2012
This page is last updated on 15 July 2012

NLMS - NederLandse ModelSpoorwegen - www.nlms.info
NLMS - Dutch ModelRailroad - www.nlms.info